Bloc

Iniciem el bloc, ens presentem!!

Iniciem el bloc, ens presentem!!

Hola! Som el Mario i la Montse. Som les persones fundadores d’aquest projecte cooperatiu anomenat MILMANS.

La idea d’aquesta cooperativa és ajuntar la defensa jurídica de les persones que veuen vulnerats els seus drets amb l’acompanyament a col·lectius, cooperatives, entitats o associacions per aclarir-se en el laberíntic món de la comptabilitat, la fiscalitat i les finances.

Per què aquest bloc

Doncs perquè la nostra raó de ser és apropar els coneixements jurídics, econòmics i fiscals a tothom. Per apoderar a la gent, que entengui quins drets té i aprengui a fer-los valer davant dels altres. Per entendre com funcionen els procediments i per no perdre’ns en ells. Volem posar a l’abast de tothom les eines necessàries per a trobar la sortida. I perquè no oblideu mai que els drets no es pidolen, els drets s’exerceixen!

I quins temes tractarem?

Tots aquells que tenen a veure amb la defensa i protecció de drets, tots aquells que tenen a veure amb l’Economia Solidària i tots aquells que tenen a veure amb la nostra realitat econòmica i les nostres relacions (amb Hisenda, la Seguretat Social…). Concretament, sobre les àrees en les quals treballem: la jurídica, la de gestoria i la d’Economia Solidària.

L’àrea jurídica

L’àrea jurídica de MILMANS treballa principalment en l’àmbit social, penal i contenciós-administratiu, tot i que tenim col·laboradores que poden acompanyar-vos en altres tipus de procediments.

Àmbit social: treballem en la defensa de les persones treballadores en tot el seu ventall de casuístiques: acomiadaments, sancions, trasllats, canvis de categoria, permisos retribuïts, conciliació familiar, i un llarg etcètera d’incidències variades. La jurisdicció social també és la que s’encarrega de totes aquelles qüestions relacionades amb la seguretat social: incapacitats permanents, prestacions, impugnacions d’altes mèdiques, etc.

Àmbit contenciós-administratiu: defensem a aquelles persones que es veuen immerses en problemàtiques amb administracions públiques de tota mena de procediments: sancions, temes urbanístics, impugnació de resolucions, etc.

Àmbit penal: defensem a aquelles persones represaliades a les quals se’ls ha obert un procediment penal. Aquelles persones que vulguin denunciar agressions, estafes, assetjaments o qualsevol delicte en el qual s’hagin vist implicades, també trobaran l’acompanyament necessari en la nostra àrea jurídica.

Àrea d’Economia Solidària i gestoria

L’àrea d’Economia Solidària i gestoria de MILMANS treballa en tots aquells àmbits relacionats amb la gestió econòmica d’un projecte: des de l’àmbit comptable i fiscal al mateix acompanyament econòmic.

Àmbit comptable: prestem serveis en tot allò que té a veure amb la vostra comptabilitat: des de l’elaboració dels llibres de factures (imprescindibles tant des d’un punt de vista formal com per tenir controlades les vostres factures rebudes i emeses) a l’elaboració i legalització de la vostra comptabilitat (llibres diaris, llibres majors, balanços…).

Àmbit fiscal: assessorem i prestem serveis en les vostres relacions amb Hisenda: altes i baixes, declaracions trimestrals i anuals, Impost de Societats… També oferim un acompanyament integral en l’àmbit fiscal: des de l’acompanyament en processos d’inspecció a la sol·licitud de certificats tributaris, passant per la gestió de les vostres notificacions telemàtiques.

Acompanyament econòmic: creiem que totes les persones que estan vinculades a un projecte han de conèixer la realitat econòmica d’aquest. Per aquest motiu, oferim un servei integral d’acompanyament econòmic: des de l’elaboració de plans de viabilitat (per inici d’activitat, per incorporació de noves línies de negoci…) a l’anàlisi conjunta dels resultats. Estem al vostre costat per ajudar-vos a prendre les millors decisions!

Contacta’ns per a aclarir qualsevol dubte!

*Fotografia de Guillem Voltes, de saurines.cat

Tags: