És freqüent que moltes persones es converteixin en àvies abans d’assolir l’edat de jubilació (que cada cop s’endarrereix més), i és molta la gent que ve a consultar-nos si tenen dret a un permís retribuït per aquest motiu.

La resposta, com en moltes altres consultes laborals, l’hem de buscar, d’entrada, en el conveni col·lectiu d’aplicació –que ha de sortir el nom en el contracte de treball –.

Ara bé, són molt pocs els Convenis Col·lectius que recullen un permís retribuït pel naixement de nets i netes. Però hi ha alternatives possibles.

En cas que el nostre conveni d’aplicació no reconegui el permís per naixement de nets hem d’analitzar la redacció de l’article referent a la concessió de permisos per hospitalització de parents.

Ara bé, caldrà tenir en compte que el part natural no sempre es troba inclòs en aquests “permís retribuït per hospitalització de parents de primer i segon grau”, dependrà de com estigui redactat el conveni:

Si fa referència a hospitalització en general, com per exemple: «hospitalització, intervenció quirúrgica o cures assistencials especials en el domicili del malalt per al cas dels parents». Quan el conveni no sol·liciti més condicionament que la justificació de l’hospitalització en si dels parents existirà dret a l’accés al permís retribuït per a l’avi o àvia.

Però si el conveni col·lectiu parla de malaltia greu o accident, com per exemple: «malaltia greu o accident que requereixi hospitalització del cònjuge o convivent, o familiars de primer grau de consanguinitat»; la necessitat d’hospitalització per malaltia greu o accident seria un escull a la possibilitat de l’avi d’accedir al permís, ja que el part no té aquesta consideració.

Tot i això, no podem oblidar que per al Tribunal Suprem, en Sentència de 23 d’abril de 2009, ja va determinar que els parts en què existeixi hospitalització de la partera donen dret a llicència als familiars dins del segon grau per consanguinitat i afinitat, encara que es tracti d’un part normal i sense complicacions, subjecta a la redacció del conveni, una altra interpretació seria discriminatòria per a la dona i contrària al que es disposa en l’art. 8 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març.

Ltda. Montserrat Aumatell. Responsable de l’Àrea Jurídica de Milmans. Col·legiada ICAT