Des de l’entrada en vigor, l’any 2013, de la reforma de la Llei General de Seguretat Social (LGSS) i, en conseqüència de l’increment progressiu de l’edat de jubilació, fins que aconsegueixi els 67 anys en 2028, són moltes les persones que venen a preguntar ‘a quina edat em puc jubilar jo?’

La Seguretat Social contempla una modalitat de jubilació contributiva i una modalitat no contributiva de la pensió.

La modalitat contributiva és una renda de substitució al salari deixat de percebre un cop s’ha cessat en el treball que es venia desenvolupant. El seu reconeixement queda supeditat a una serie de requisits com és l’acreditació d’un període mínim de cotització a la Seguretat Social.

La modalitat no contributiva és una renda de compensació de necessitat de qui, per no haver treballat ni cotitzat mai, o per no haver-ho fet el temps necessari, queden exclosos de la modalitat contributiva (persones majors de 65 anys que estan per sota del llindar de pobresa).

Un cop aclarit aquests conceptes, ara veurem a quina edat ens podem jubilar.

La LGSS, aprovada pel RDLeg 8/2015 estableix una edat ordinària de jubilació, però alhora permet avançar, demorar o accedir parcialment a aquesta jubilació.

Per accedir a la JUBILACIÓ cal tenir en compte l’edat i el període mínim de cotització i producció del fet causant.

A continuació hem preparat un quadre amb la progressió de l’edat de jubilació, que depèn, alhora, dels anys cotitzats a la Seguretat Social:

Durant aquest curs anirem introduint altres entrades on parlarem del càlcul de la quantia i també de les diferents variants que hem anomenat més amunt: jubilació ordinària, anticipada o parcial.

Recordeu que tenim una entrada on expliquem com consultar els períodes cotitzats a través de la vida laboral i de l’informe de bases de cotització.

Ltda. Montserrat Aumatell. Responsable de l’Àrea Jurídica de Milmans. Col·legiada ICAT

T’han quedat dubtes? Contacta amb nosaltres!